DFDS vil forsøge at spare penge på sin gæld, og rederiet har derfor planer om at udstede en ny virksomhedsobligation, som blandt andet skal bruges til at refinansiere en nuværende virksomhedsobligation.

Konkret arbejdes der på en ny obligation, mens DFDS på en nuværende obligation i norske kroner, der har udløb i 2018, vil tilbyde investorerne at tilbagekøbe papiret.

"Nettoprovenuet fra udstedelsen af obligationerne vil blive anvendt til generelle forretningsmæssige formål, herunder eventuelt tilbagekøb af ovennævnte virksomhedsobligation," skriver DFDS i en meddelelse til fondsbørsen.

DFDS løfter resultat før skat til 495 mio kroner  

Smedegaard satser på at lande to opkøb i år  

DFDS gennemfører ventet køb af to kanalfærger