De kinesiske myndigheder går videre med arbejdet med at sænke udledningen af svovl fra skibe, der sejler i kinesisk farvand.

Mere end ti havne i Kina, senest havnen Zhejiang ved Pearl River-deltaet, har fået indført en svovlgrænse på 0,5 pct. svarende til den, der træder i kraft med de globale svovlkrav fra 1. januar 2020. 

Det skriver Seatrade Global.

Reglerne i de kinesiske havne går up på, at skibene, når de går til kaj, ikke må have et svovlindhold højere end 0,5 pct., og det gælder i hele tidsrummet fra en time før de går til kaj og efter.

Ud fra erfaringerne med en svovlgrænse på 0,5 pct. i svovludledningerne vil de kinesiske myndigheder evaluere, om kravene til svovludledningerne skal skærpes endnu mere. I løbet af 2018 vil myndighederne drøfte, om grænsen skal ned på 0,1 pct. i udvalgte havne i landet.

Ny rapport: Svovlkrav vil langt fra omvælte shipping  

DNB: Svovlkrav kan skubbe olieprisen højere op  

Danske iværksættere skal fange svovlsyndere fra luften