Antallet af studerende, der i år starter på skibsfører- og juniorofficersuddannelsen, er faldet med 21 pct. i forhold til 2016.

Det viser nye tal fra SIMAC, Skagen Skipperskole og Marstal Navigationsskole, skriver Søfartens Ledere torsdag. 

Kilde: Søfartens Ledere

I 2016 var der 216 unge, der startede på skibsfører- og juniorofficersuddannelse. I 2017 er tallet blot 170, og det er selv om Skagen Skipperskole de seneste to år har indført skibsføreruddannelse.

Dyk i antal af maritime studerende bekymrer rederierne  

De maritime uddannelser har i 2017 haft særdeles svært ved at tiltrække nye studerende, og det betyder tomme stole flere steder.

Rederne: Stabil dansk beskæftigelse på DIS-skibe  

Navigatører: Hvorfor svigter de unge det maritime erhverv?  

Optaget falder for fire ud af fem maritime skoler

"Det er ikke nok kun at træffe valg med hovedet"