Den danske eksport bliver holdt oppe af en solid stigning i søtransporten. Det skriver Danske Rederier, der peger på, at eksporten faktisk står i stampe, hvis der korrigeres for sæsonudsving.

Bidraget fra søtransporten går dog frem, viser tal fra Danmarks Statistik, og andet kvartal i år bliver af organisationen beskrevet som klart det bedste, siden erhvervet blev ramt af de store ratefald i slutningen af 2015. Det kunne tydeligt ses i i eksportbidraget fra søfarten året efter i 2016, hvor det fald med 17 pct.

Men nu går det den anden vej igen, og i andet kvartal steg transporten til søs med 8,5 mia. kroner sammenlignet med samme kvartal sidste år.

"Det er godt nyt, at danske rederier sejler mere ind kvartal for kvartal, for det kommer både rederierne og Danmark til gode. Men vi er fortsat et stykke fra de gode år i 2014 og 2015, hvor søfarten satte rekorder i forhold til den danske eksport af søtransport. Ikke desto mindre viser de nye tal, at den danske styrkeposition indenfor skibsfart er i stand til at gribe mulighederne på verdensmarkedet, når de byder sig," Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier (foto).

Foto: Danske Rederier

Vækst i eksporten af søfartsydelser i første kvartal  

Indtil nu har den danske søfart haft fire kvartaler i træk med vækst, og det er gode takter, mener foreningen. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle problemerne er løst, understreger Ullegård.

"Men vi kan se, at trenden har vendt, og at der alt andet lige er en bedre balance mellem nettotilgangen af skibe og den stigende økonomiske aktivitet verden over. Det er også en indikation på, at det går bedre ude i verden,” siger han i meddelelsen.

Danske rederier havde mindre at lave i 2016  

Danmark til EU: Lad statsstøttereglerne være i fred  

København ind i top 10 blandt verdens maritime hovedstæder