Efter en årelang dansk indsats er det lykkedes at få Nordsøen og Østersøen endeligt udpeget som områder, hvor der gælder særligt skrappe krav til skibes udledning af sundhedsskadelige kvælstofilter - også kendt som NOx'er.

Det oplyser kontorchef Sara Røpke fra Miljøstyrelsen. Hun er dansk delegationsleder under denne uges møde i London i FN's Søfartsorganisation, IMO.

Vedtagelsen indebærer, at nye skibes udledning af NOx'er fra 2021 skal sænkes med op mod 75 procent, sammenlignet med tilsvarende skibe bygget i dag. Det kan ske med nye teknologier, der reducerer udslippet af kvælstofilter.

"Det har stor positiv betydning for miljøet og menneskers sundhed, så det er meget glædeligt," siger Sara Røpke.

Fastholder plan for svovl

IMO-mødet kom også "et vigtigt skridt videre" med regler for at håndhæve skærpede krav til svovl i bunkerolie fra 2020, siger hun.

"IMO har godkendt den plan for det videre arbejde, som var fremlagt på mødet," siger kontorchefen.

Der er nu enighed om ikke at åbne smuthuller eksempelvis i form af overgangsordninger.

I dag kan bunkerfuel til skibe indeholde hele 3,5 procent svovl.

Men fra 2020 er det obligatorisk at bruge brændstof med maksimalt 0,5 procent svovl - en reduktion på op mod 80 procent fra nu - med mindre skibet har installeret en "scrubber", som renser skorstensrøgen.

Herudover er der allerede nu særligt skrappe svovlkrav i områder som Østersøen og Nordsøen.

Danmark presser på i IMO for regler om autonome skibe

Shell: Nye IMO-krav til brændstof vil booste LNG

Ny forsinkelse af IMO-aftale ærgrer leverandører