Forsikringsselskaberne i den maritime branche er i disse år udfordret af langt større risici, når de skal give forsikringer, blandt andet som et resultat af stigende fragtmængder på skibe og i havnene samt en faldende præmiebase for offshoresegmentet.

De maritime risici fortsætter med at stige både i størrelse og kompleksitet, og det er vitalt, at forsikringsgivere til fulde forstår de potentielle tab, de bliver bedt om at forsikre

— Donald Harell, IUMI
Sådan lyder det fra sammenslutningen af globale søforsikringer, IUMI, der i forbindelse med et årligt forårsmøde i tyske Hamborg i sidste uge lagde statistik på bordet, der ifølge IUMI "rejser en række spørgsmål, som fortsat vil udfordre maritime forsikringsgivere i den nærmeste fremtid."

For til trods for, at der år til år er sket et fald i skibstab, bemærker IUMI, at der sidste år var en stigning i frekvensen af større skibsulykker.

"De maritime risici fortsætter med at stige både i størrelse og kompleksitet, og det er vitalt, at forsikringsgivere til fulde forstår de potentielle tab, de bliver bedt om at forsikre. Det er glædeligt at se et fald i totale tab år-til-år, men vi må særligt lægge mærke til den seneste stigning i store ulykker og årsagerne til dette," udtaler Donald Harell, formand for IUMI's fakta- og talkomité, i meddelelsen.

Stigende mængder

Sammenslutningen fremhæver også selve omfanget af fragtmængder på såvel skibene som i havnene som risici, der bliver større for medlemmerne.

De store ULCC-containerskibe på 20.000 teu har eksempelvis en potentiel fragtværdi på 985 mio. dollars for et skib.

Og i forhold til havnene peger IUMI på en stigende akkumuleringsrisiko, eksempelvis på havnene i Shanghai, Shenzhen samt Tianjin, hvor der for to år siden skete en ulykke.

"Eksplosionen i Tianjin i 2015 resulterede også i et betydeligt tab, men det kunne have været meget værre. Den totale last, der blev estimeret til at være ombord på de 754 skibe på havnen på dagen for ulykken, ville have udgjort mere end 53 mio. dollars," vurderer IUMI.

For offshore har et stort fald i aktiviteterne en "betydelig udtømning" af en i forvejen begrænset præmiebase.

"Offshoresektoren står fortsat over for udfordringer, der sandsynligvis ser ud til at blive værre, før de bliver bedre. Energirisikoen er i sig selv ikke reduceret, men præmiebasen, hvorfra de er landet, eller genforsikret, er skrumpet dramatisk," udtaler IUMI's Donald Harell.

Krav om hurtig granskning af skibsforlis  

HMM med stort minus på driften i 2016

Stolt-Nielsen kæmper fortsat med lave tankrater