Med kun to uger til 1. januar 2017, hvor masseflowmetre bliver obligatorisk udstyr for bunkertankskibe hjemmehørende i Singapore, er lidt mere end halvdelen af flåden, der sejler med bunker, i mål med opgraderingen.

Det viser en opgørelse på Maritime and Port Authority of Singapores hjemmeside mandag, skriver platts.com.

Her fremgår det, at 123 ud af 222 bunkerskibe blevet udstyret med flowmålere.

Et masseflowmeter er en teknisk anordning, som bruges til at kontrollere mængden af tanket brændstof. Formålet at forhindre snyd og dermed muligheden for, at leverandøren på ulovlig vis kan indkassere en betydelig fortjeneste.

Kravet om at denne skal være installeret på alle skibe, der tankes bunker fra, hjemmehørende i Singapore blev lanceret i april 2016. Dermed blev Singapore første land i verden til at gøre masseflowmetre lovpligtige, der skal sikre, at skibene får de mængder af brændstof, som rederierne har bestilt og betalt for.

Tysk bunkerselskab indsætter fire fartøjer i Singapore  

Singapore klar til bekæmpelse af bunkersnyd

Nu skal skeptikerne overbevises om Singapores masseflowmeter