Rederiernes manglende mulighed for at få forsikringer på sejladser til og fra Iran ser ud til at være løst, i alt fald midlertidigt, oplyser Danmarks Rederiforening i en pressemeddelelse.

Forsikringsspørgsmålet har været en hæmsko for rederier, siden størstedelen af de internationale sanktioner mod Iran blev ophævet af både EU og USA i januar i år. En væsentlig del af de amerikanske sanktioner er dog fortsat på plads, og det har givet udfordringer i forhold til at tegne en fuld genforsikring af sejlads på Iran.

Nu er en generel – omend midlertidig – løsning på vej. Det sikrer genforsikring af den andel, som ikke kunne dækkes af amerikanske selskaber, hvilket glæder rederierne,  fremgår det af meddelelsen, som vækker glæde hos flere af de danske rederier.

"Vi er glade for at endnu en af udfordringerne ved iranske anløb er blevet løst med denne midlertidige løsning, og vi håber at den langsigtede løsning vil falde på plads inden for en overskuelig periode. Vi sætter stor pris på, at det internationale forsikringsmarked har ageret på branchens forespørgsler og håber at det vil udmønte sig i konkrete afskibninger senere på året," siger Andrew McPhail, vice president i Evergas. 

Skuld: Her er de store risici ved iransk eventyr  

Med den nye løsning vil P&I-klubberne dække den andel af de amerikanske forsikringer, som de amerikanske forsikringsselskaber ikke kan dække på grund af de sanktioner, der fortsat er i kraft. I Lauritzen Kosan understreger president Thomas Wøidemann dog, at der uanset hvad vil gå noget tid, førend forretningsvolumen er oppe i gear igen.

Et stykke vej endnu

"Lauritzen Kosans handel med Iran var stor mellem 2008-2012, hvorefter vi trådte ud grundet sanktioner. Fra 2010 til 2012 arbejdede vi med exit klausuler, som vi vil bruge igen når forsikringsmarkedet, samt bankerne giver os grønt lys. Iran er et vigtigt område på petrokemiske produkter samt LPG, men vi forventer ikke den store ændring i eksport fra Iran før 2017, grundet mangel på reservedele på anlæggene, samt feedstock udfordringer," siger han.

Danmarks Rederiforening påpeger, at den model,d er er fundet, er en forudsætning for mere handel på sigt med Iran.

"Det er godt, at man på det internationale forsikringsmarked nu endelig – efter pres fra blandt andet rederierne – er nået til en midlertidig løsning, så vores skibe kan anløbe havne i Iran med fuld forsikringsdækning med en løsning blåstemplet af de amerikanske myndigheder. Men vi mangler stadig den langsigtede løsning, som vil kræve, at de amerikanske myndigheder giver tilladelse til en international burden-sharing," fortæller Henriette Ingvardsen, erhvervsjuridisk chef i Danmarks Rederiforening.

"Det nye tiltag åbner døren yderligere for handel på Iran. Men rederierne gør fortsat klogt i at operere med exit klausuler i kontrakter med iranske selskaber på grund af risikoen for snap-back af sanktionerne. Altså at der sker et eller andet politisk, som gør at sanktionerne kommer i spil igen, hvilket er juridisk muligt i det nuværende set-up."

Det er fortsat uvist, præcis hvornår den nye model træder i kraft.

IEA: Olieprisen har - måske - ramt bunden

Iran og Irak enige om at koordinere olien

Nordea skærer i forventningerne til olieprisen