Af de 21 anbefalinger, som regeringens nye Implementeringsråd har sendt videre, er der ifølge Danmarks Rederiforening flere, der udspringer fra det blå erhvervsliv.

Målet med det nye råd, er at "komme dansk overimplementering til livs," og derfor har rådet indstillet en række konkrete forslag til behandling i regeringens udvalg for overimplementering.

"Det er rigtig glædeligt, at regeringen har taget det her initiativ. Vi har arbejdet sammen med Dansk Havne og Danske Maritime om at komme med solide indspil fra hele Det Blå Danmark. Derfor er det glædeligt, at det samlede Implementeringsråd har kvitteret ved at sende alle vores indspil videre til regeringens behandling. Det er første skridt i retning af, at få håndteret nogle udfordrende rammevilkår for hele klyngen," siger Jakob Ullegård, direktør i Danmarks Rederiforening og repræsentant i Implementeringsrådet.

Der var første møde i det nye Implementeringsråd i slutningen af februar, og nu er rådets indstillinger blevet offentliggjort. Formanden for rådet Paul Mollerup, som også er adm. direktør i Danske Advokater, siger i en kommentar:

"Vi har fundet eksempler, hvor regler er gjort unødigt besværlige, og hvor man ved at hente inspiration fra andre lande kan finde nemmere måder at udforme reglerne på. Vi fortsætter indsatsen i Implementeringsrådet og forventer at sende flere anbefalinger til regeringen i maj."

Her er de maritime punkter, som kommer med i implementeringsarbejdet:

• EU’s indsats for skibsophugning skal bidrage til at hæve barren globalt på dette felt

• Vejen til solid, international håndhævelse af skærpede krav til svovludledning fra søfarten

• Klarhed omkring statsstøtteregler til havne

• Myndighedernes fortolkning af hvad en ”destination” er i skattelovgivningen

• SKATs fortolkning af en EU-dom om beskatning af brændstof

• Endelig skal de danske særregler, som er oplistet i Søfartsstyrelsens pjece til udenlandske redere ”Come fly the Danish Flag” gås efter i sømmene set i forhold til konkurrerende maritime nationer.

Er det i orden at hugge et skib op her?  

Hvad blev der af principperne om Alang, Maersk?

Rederiforening og Økologisk Råd i fælles front

Danske redere kritiserer svensk passivitet skarpt