Græske og kinesiske redere er dem, der har fået skåret mest tonnage op i løbet af 2015.

De to rederinationer fik sidste år ophugget sammenlagt 9,6 millioner ton bruttotonnage og indtager dermed første- og andenpladsen over nationer, der har fået hugget mest tonnage op.

Det fremgår af en opgørelse fra Clarkson Research Services Limited, skriver Hellenic Shipping News.

Kina ophuggede 5,1 millioner tons bruttotonnage, svarende til fire procent af den nationale flåde, opgjort ved årets start. Græske redere fulgte lige efter med 4,5 millioner tons bruttotonnage, hvilket svarer til tre procent af nationens flåde opgjort ved årsskiftet.

Samlet stod de ti nationer, der fik ophugget flest skibe i 2015, for 75 procent af al ophugning sidste år. Af de ti stod Kina og Grækenland samlet set for de 40 procent af den ophuggede tonnage, mens tredje- og fjerdepladsen blev nuppet af Sydkorea og Japan med henholdsvis 1,8 millioner tons bruttotonnage og en million tons bruttotonnage.

Prøv ShippingWatch gratis og få adgang til alle artikler i 40 dage

I 2015 blev der ophugget 860 skibe svarende til 23 millioner tons bruttotonnage, en markant forøgelse på 25 procent i forhold til årene 2005-2013, hvor der blev ophugget gennemsnitligt 18,1 millioner tons bruttotonnage om året. De 23 millioner tons bruttotonnage, som det blev til i 2015, svarer til to procent af den samlede flåde på vandet.

Tørlastskibe fylder i statistikken

Det er især krisen i tørlast, der har skubbet på udviklingen med øget ophugning. Tørlastflåden er nu nede på en gennemsnitsalder på 23 år mod resten af flådens mere modne gennemsnitsalder på 28 år.

Tørlastskibe udgør 73 procent af de ophuggede skib på verdensplan, og en stor del af dem kommer da også fra Grækenland. Af de græske skibe, der blev sendt til ophug i 2015, var 85 procent af dem tørlastskibe, skriver Hellenic Shipping News.

For de kinesiske skibe, gælder det, at den kinesiske stat i en årrække har ydet støtte til ophugning af kinesiske skibe ved samtidig køb af kinesiske nybygninger. En ordning, der sidste år blev forlænget til 2017.

Udviklingen i ophugningen skal ses i sammenhæng med, at priserne på billig kinesisk stål har presset efterspørgslen på genbrugsstål fra ophugningspladserne i blandt andet Indien, der har gjort det sværere at få en god pris for sit ophugningsparate skib.

I den nuværende flåde på vandet er 20 procent 15 år eller ældre og rummer ifølge Clarkson derfor en potentiel ophugningsbølge.

NGO'er langer ud efter Maersks indiske ophuggere

Græske redere skrotter flest skibe på strandene i Sydøstasien

Moore Stephens: Kapaciteten må ned i 2016