Den danskejede handelsflåde voksede med 18 procent fra 2015 til 2018 målt på værdi. Væksten er den relativt største i verden i forhold til flådens størrelse i en opgørelse som valuarfirmaet VesselsValue.com har udsendt. Til sammenligning skrumpede den norske flåde betragteligt.

I 2015 var den samlede værdi af den danske handelsflåde opgjort til 18.866 millioner dollars, mens den et år senere var vokset med de føromtalte 18 procent til 22.965 millioner dollars. Dermed er den danske handelsflåde den niende største i verden.

Det stemmer godt overens med tal fra det Danmarks Rederiforening, der viser, at den danske flåde, målt på bruttotonnage, kun er gået frem i de senere år og at flåden den først oktober i 2015 stod på 659 skibe under dansk flag med en samlet størrelse på 15,5 millioner bruttotons - den største flåde nogensinde.

Nordmændende mistede derimod 17 procent af værdien i flåden, der gik fra 33.202 millioner dollars i 2015 til 28.325 millioner dollars i 2016.

Største handelsflåde målt på værdi

1. Grækenland 95.287

2. Japan 80.816

3. Kina 67.493

4. Tyskland 43.639

5. Singapore 36.940

6. USA 32.145

7. Norge 28.325

8 Syakorea 23.431

9. Danmark 22.695

10. Storbritannien 18.574

All tal i mio. dollars.

Kilde: Vesselsvalue.com

Store skibsredernationer som Grækenland, Japan har til sammenligning mistet dele af den flåde, som de ejer, med 11 procent, hvis man skal tro oversigten, der er en top ti over de største handelsflåder i verden ud fra ejerens nationalitet.

Rederiforeningen: Handelsflåden har aldrig været større  

Størst tilbagegang finder man i Storbritannien, hvor den negative flådetilvækst er på 19 procent. Flåden er dermed faldet fra 22.029 millioner dollars til 18.574 millioner dollars i værdi.

Britisk shipping lokker med gratis medlemsskab  

Storbritannien har fra politisk hold erkendt, at man har en udfordring med at skibene siver fra Union Jack, en udvikling man arbejder på at få vendt med en række tiltag.

Ifølge opgørelsen er den største flåde, målt på værdi, den græske med en samlet værdi på 95.287 millioner dollars.

Rederiforeningen: Handelsflåden har aldrig været større  

Krisen i shipping slår igennem på dansk eksport  

Redere: Græsk skatteopgør kan brede sig til hele EU