Norske Odfjell, der har tidligere Clipper-direktør Christian Mørch som CEO og som for nylig har arrangeret et salg af sit markante hovedkvarter, har effektiviseret sig til overskud, men tabt det hele på bunker hedging, der bringer nettoresultatet for 2015 efter skat ned på minus 36 millioner US dollars (med bunkerafskrivninger på 64,3 millioner dollars). Det er dog en klar forbedring i forhold til 2014, der for hele året gik i minus med 75 millioner dollars.

Det fremgår af Odfjells regnskab for fjerde kvartal af 2015 og hele året.

Omsætningen for året landede på 1,07 milliarder dollars, et fald i forhold til året før, hvor omsætningen endte på 1,16 milliarder dollars.

Odfjell er i gang med et flerårigt spareprogram, der skal nedbringe omkostningerne med 100 millioner dollars. Samlet set har besparelser på driften ifølge Odfjell ført til besparelser på 19 procent af omkostningerne for driften.

Derudover konverterer man skibe til mere energieffektiv drift af skibene i flåden, som indtil videre viser brændstofbesparelser i retning af 20 procent i gennemsnit.

Fremtidsudsigterne ser dog lysere ud for rederiet, der i regnskabsmeddelelsen fremhæver for kemikaliesegmentet, der udgør cirka 90 procent af omsætningen, at de bunker hedging-aktiviteter, der har koste rederiet mange penge, bliver væsentligt billigere, da de falder fra 306 dollars per ton til 225 dollars per ton i løbet af af 2016.

Fjerde kvartal faldt på omsætning

For fjerde kvartal kunne rederiet notere et fald i omsætning i forhold til året før.

Således faldt omsætningen til 253 millioner dollars i fjerde kvartal 2015 fra 276 millioner dollars i 2014. Nettoresultatet for fjerde kvartal 2015 var dog på linje med samme periode i  2014, idet kvartalet i begge år endte med et minus på 18 millioner dollars.

I fjerde kvartal skyldes det negative resultat blandt andet bunker hedging, der blev noteret som et minus på 20,5 millioner dollars.

Faldet i indtjening i forhold til tredje kvartal skyldes ifølge rederiet færre fartsdage og et faldende marked inden for clean petroleum products (CPP) og kemi til forbrugsartikler. Derfor forventer rederiet, at flere skibe vil gå over i segmenter for lette kemikalier (swing tonnage), der ikke kræver specialisering, og dermed øger konkurrencen i de segmenter, hvor Odfjell opererer.

Odfjell har sagt farvel til et enkelt kemikalieskib i fjerde kvartal, nemlig Bow Winter, der blev hugget op, mens der er stadig forsinkelser på leveringen af de otte nybyggede gas-skibe selskabet bestilte til levering mellem oktober 2015 og maj 2016. Det første af de otte skibe forventes nu i september 2016.

 

 

 

Odfjell sælger sit hovedkvarter  

Klaus Nyborg ind i Odfjells bestyrelse

Medie: Bank tager arrest i Odfjell Drilling-boreskib