Clipper Group får ros for at have udarbejdet en ophugningspolitik, der skal sikre "ren og sikker" ophugning. Et tiltag, som af NGO'en Shipbreaking Platform bliver anset for at være en forbedring i forhold til tidligere og det første skridt mod at implementere EU's ophugningsregler.

Det skriver Shipbreaking Platform på sin blog.

Først og fremmest fremhæver NGO'en, at Clipper Group har lavet en klar ophugningspolitik. Politikken er kommet på plads efter, at rederiet kom i gevaldig modvind, da det valgte at ophugge skibet Clipper Concord på Alang-stranden i Indien tilbage i 2014. Clipper endte dog med at lade Clipper Concord ophugge på Leela-værftet, som på trods af at ligge på Alang-stranden nu har fået det japanske klasseselskab Class NK's velsignelse.

Class NK blåstempler yderligere to Alang-værfter  

Indiens strande, og beaching-metoden i særdeleshed, er ikke bandlyst i den nye politik, men vil rederiet bese forholdene først, og i politikken forpligter Clipper sig til at kontinuerligt at følge ophugningsprocessen af rederiets skibe, når den er sat i værk.

Dernæst har Clipper i NGO'ens øjne stillet klare krav til de faciliteter på det sted, der hvor skibene bliver hugget op, hvilket ifølge NGO'en flugter delvist med de kommende EU-krav. Clipper Group stiller som krav, at al væske skal opsamles og deponeres korrekt, og at underlaget, hvor der hugges op, skal være fast og uigennemtrængeligt for væsker og med dertil hørende afløb for at forhindre oliespild.

NGO'en tilføjer dog herefter, at man forventer, at Clipper Group opdaterer sin politik, når den endelig liste fra EU over godkendte ophugningsværfter ligger klar, således at kravene i de to bliver ens. Når EU-listen træder i kraft, vil EU overtage den administrative byrde med at kontrollere de forskellige ophugningsværfters indretning.

NGO: 104 skibe skrottet uforsvarligt i fjerde kvartal ¨

Dansk ratificering af Hongkong-konvention nærmer sig  

NGO: Bæredygtig ophugning kollapser uden fond