Søfartens Ledere, navigatørernes fagforening, anker Østre Landsrets dom fra 12. januar i den såkaldte DIS-sagen til Højesteret. Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Østre Landsret frifandt for en uge siden Skatteministeriet i en sag, hvor Søfartens Ledere havde stævnet staten med krav om erstatning for de generelle skattelettelser i Danmark, der ikke siden 2010 er kommet søfarende i DIS til gode.

Med afgørelsen fastslår Østre Landsret, at Staten ikke har pligt til at sikre, at den skat, som tilgår rederierne som statsstøtte, hele tiden dokumenterbart skal svare til den skat, som ville blive afregnet, hvis DIS ikke var skattefritaget, skriver foreningen.

"Selv en forkert opgjort statsstøtte har EUs godkendelse"  

"Bestyrelsen i Søfartens Ledere mener, at sagen har så stor betydning for både vores medlemmer, for erhvervet og for tilliden til DIS-systemet, at det ville være forkert ikke at lade landets højeste domstol vurdere landsrettens afgørelse," siger Fritz Ganzhorn, direktør i Søfartens Ledere.

Sagen mod staten er en såkaldt adcitationssag til hovedsagen i DIS-skattesags-komplekset, der er anlagt mod rederiet DFDS. DFDS var stævnet med krav om at regulere nettolønnen for deres søfarende i DIS således, at de også fik del i de skattelettelser, Folketinget har gennemført for alle andre danske skatteborgere siden 2010.

Kammeradvokaten afviser statens ansvar for søfolks nettoløn  

Østre Landsret frikendte DFDS den 19. november 2015. En afgørelse, der efterfølgende også blev anket til Højesteret.

Nu skal Søfartens Ledere stå til regnskab i DIS-sagen

Søfartens Ledere taber retssag mod staten

Navigatører: Rederierne kvæler langsomt den blå klynge

Søfartens Ledere: Vi taber nok også retssag mod staten

Skatteministeriet ved ikke hvad tonnageskatten koster