Skatteminister Karsten Lauritzen (V) lancerer i dagens udgave af Berlingske planen om en indsatsgruppe, som skal arbejde for at få flere aftaler om at undgå dobbeltbeskatning af dansk erhvervsliv på plads. Målet er at bygge bro mellem indsatsen fra Udenrigsministeriet, Skatteministeriet og erhvervslivet, og både DI, Dansk Erhverv og Danmarks Rederiforening sidder med i den nye indsatsgruppe.

I en pressemeddelelse forklarer rederiforeningen, at udfordringen har været, at Danmarks netværk af såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler (DBO’er) i flere tilfælde halter bagefter vores konkurrentlande, hvilket virker negativt på danske virksomheders muligheder på eksportmarkederne. En DBO skal sikre, at danske virksomheder med aktiviteter i flere lande ikke beskattes dobbelt. Det sikrer altså danske virksomheder de samme vilkår, som deres udenlandske konkurrenter på fremmede markeder – og øger tilmed den generelle retssikkerhed.

"Danmark har i det seneste årti haltet efter i forhold til at indgå dobbeltbeskatningsaftaler, og det hæmmer vores rederier på de udenlandske markeder. Sammen med det øvrige erhvervsliv har vi derfor efterlyst en egentlig strategi fra regeringen i forhold til at få gang i det vigtige arbejde. Og her har man lyttet, så både Skatte- og Udenrigsministeriet nu aktivt går ind i arbejdet. Det er rigtig godt nyt," siger Jacob K. Clasen, underdirektør i Danmarks Rederiforening, i pressemeddelelsen.

I Berlingske forklarer Karsten Lauritzen, at handling på området har været et af ønskerne fra dansk erhvervsliv lige siden han tiltrådte som skatteminister.

"Derfor har jeg taget dette initiativ og sagt til erhvervslivet, om vi ikke i fællesskab skal finde ud af, hvor de største potentielle eksporteventyr for Danmark er," siger han.

I Danmarks Rederiforening er man begejstret over regeringens initiativ, som man ser som et klart skridt i den rigtige retning. På rederiforeningens umiddelbare ønskeseddel står blandt andet nye aftaler med lande som Nigeria, Peru og Hongkong:

"Det har været et område, som ikke har fået helt nok politisk kærlighed i det sidste årti. Det ser vi frem til at lave om på, for der er et behov fra virksomhedernes side. Det betyder selvfølgelig ikke, at DBO’erne kommer til at vælte op af jorden med det samme. Men Danmark har en klar interesse i vedholdende at afsøge mulighederne for at få aftaler rundt om på de centrale markeder, og i det arbejde forventer jeg, at fuld involvering af vores dygtige udenrigstjeneste bliver et stort aktiv," siger Jacob K. Clasen.

Rederi vinder principiel sag om tonnagebeskatning

IMF: Shipping skal betale CO2-skat

Europas redere vil have bedre havnefaciliteter