239 mio. USD. Så meget tabte containerrederierne på driften i 2012. Det viser data fra Alphaliner, der har gransket regnskaberne fra de 21 rederier ud af Top30, som har offentliggjort deres finansielle resultater for 2012. Og udsigten til profitabilitet og stabilitet i containerfarten synes fortsat langt væk for de hårdt prøvede redere, hvor kun syv ud af 21 kunne fremlægge et plus på driften.

2012 begyndte katastrofalt for rederne, men rederne lykkedes med at vende udviklingen i 2. og 3. kvartal for en kort periode i kraft af store og generelle rateforhøjelser i første halvdel af året, men niveauet holdt ikke året ud på grund af et sæsonmæssigt svagt 4. kvartal.

Drewry: Containerraterne kommer igen i andet kvartal  

Selv om driftsresultaterne i containerindustrien samlet set blev markant forbedret i 2012 i forhold til året før, hvor den samme gruppe af redere i alt tabte 5,9 mia. USD på driften, er udsigterne for indeværende år mørke. Den enkle forklaring er en svag efterspørgsel og stort udbud af skibe kombineret med stigende tegn på en svag prisdisciplin blandt rederne.

Redernes seneste rateforhøjelse i midten af marts på hovedruten Asien-Europa er væk i kraft af ringe udnyttelsesgrad af skibene og en hidsig priskonkurrence på spotrater, der i øjeblikket ligger 40 procent lavere sammenlignet med samme periode sidste år.

 

"Med den ringe efterspørgsel på hovedruterne og det rekordstore antal nye skibe, der leveres i år, må rederne forvente at skulle kæmpe hårdt for et positivt resultat i 2013," noterer containerspecialisten Alphaliner.

SCFI faldt knap 10 pct. i sidste uge  

Franske CMA CGM, verdens tredje største containerrederi efter Maersk Line og MSC, trådte i 2012 overraskende frem med en særlig positiv driftindtjening, men indtjeningen inkluderede salget af terminalforretninger  Af det offentliggjorte nettoresultat på 361 mio. USD sidste år, kan de 205 mio. USD henføres til terminalsalget, dvs. 49 procent af rederiets interesser i 15 vigtige terminaler i Terminal Link, og som må forventes at påvirke indtjeningen negativt i fremtiden.

Selv om containerrederne på de store ruter fra Asien til Europa, på Stillehavet og fra Asien til Middelhavet officielt afviser, at ratekrigen fra 2011 er ophørt, er det ikke desto mindre tilfældet, konkluderede SeaIntel i en analyse for leden på baggrund af en kortlægning af rateudviklingen på seks vigtige ruter. Og ratekrigen er ikke bare fortsat, men også forværret siden maj 2012.

"Faldet i raterne uge-til-uge er ikke alene fortsat. De er accellereret. Denne rateudviklingen er et solidt vurderingsgrundlag i forhold til de enkelte rederes beslutninger, og det bekræfter med al tydelighed, er rederne er parate til at sænke raterne. Det kan kun betegnes som en ratekrig. Om denne reduktion i raterne er et forsøg på at vinde markedsandele eller et forsøg på at beskytte markedsandele er irrelevant, fordi effekten i markedet er den samme," skriver SeaIntel i sit nyhedsbrev Sunday Spotlight.

Analysehuset forventer, at denne udvikling på længere sigt vil ophøre, fordi den vil være tabsgivende for rederne. Men på kort sigt, i 2013, er der ikke tegn en ændring af denne udvikling. Tværtimod.

SeaIntel: Ratekrigen forstærkes i 2013  

Fransk containerreder fortsat i økonomisk uvejr  

Maersk: Skuffende fragtmængder i marts kostede rateløft