Holder flere økonomers forudsætninger om en markant vækst i samhandlen mellem EU og Japan, hvis de to parter bliver enige om en frihandelsaftale, ligger der formentlig en ekstra omsætning i størrelsesordenen to mia. kroner for danske redere.

Ifølge Jacob Clasen, afdelingschef i Danmarks Rederiforening, har danske redere i dag en omsætning på Japan i niveauet ca. 10 mia. kroner om året.

Analysehuset SeaIntel vurderer i sit seneste nyhedsbrev Sunday Spotlight og på basis af estimater fra internationale økonomer, at eksporten fra Europa til Japan vil vokse med mellem 24-32 procent, mens EUs import fra Japan vil vokse med 17-24 procent. Omkring 80 procent af den voksende samhandel vil være i form af fysiske varer, der skal transporteres med skibe eller fly.

"Japan er i dag et stort marked for os. Derfor vil en aftale mellem EU og Japan, der fremmer samhandlen mellem de to regioner,naturligvis være til stor gavn for søfarten og danske rederier," siger Jacob Clasen, der peger på, at det alene vil være de stigende varemængder, rederne får gavn af, fordi der i dag ikke eksisterer handelsbarrierer for søfarten mellem de to store handelsblokke.

 

"For søfarten er der som sådan ikke nogle restriktioner i dag på Japan med fri og god adgang. Men derfor vil vi under alle omstændigheder have en interesse i at sikre, at de gode og åbne markedsforhold sikres og vedbliver med at være til stede. Det er vi heller ikke bekymret for, fordi japanerne både i forhold til EU og WTO selv er interesseret i åben adgang til søfartsmarkederne," siger Jacob Clasen.

Forhandlingerne mellem EU og Japan er formelt indledt den 29. november 2012, men det er vurderingen, at der kan gå op til tre år, før aftalen er i hus og vedtget.

Shipping den store vinder på aftale mellem EU og Japan

Minister: Stort potentiale i ny Japan-aftale  

Danmark er verdens fjerdestørste søfartsnation