Containerrederne har ændret deres marketing-strategi, så den fokuserer mindre på at promovere selskabet og i stedet reklamerer for specifikke produkter eller ruter. Det skriverSeaintel i en analyse.

"Det betyder, at rederne enten ikke længere tror, at branding-kampagner giver så meget værdi som produkt-specifikke kampagner - eller at de simpelthen har behov for hurtige resultater og ikke kan vente på de langsigtede effekter af en branding-kampagne. I begge tilfælde viser det, hvordan fokus tydeligvis har skiftet til selskabets umiddelbare indtægtsstrøm," skriver Seaintel.

Undersøgelsen er blevet lavet ved at kigge på reklamerne i det ugentlige magasin JOC Week, hvor reklamer i udgivelserne i første og andet kvartal af 2011 er blevet sammenlignet med reklamerne i indeværende års første kvartaler. Derefter har analytikerne kigget på mængden af reklamer, der enten promoverer rederen selv eller et specifikt produkt. Det er kun de tyve største rederiers reklamer, der er blevet brugt i analysen.

Ud fra analysen kan det ses, at kun 12 pct. af reklamerne i 2011 var for et specifikt produkt, mens den andel er steget til 25 pct. i 2012. I samme periode er andelen af branding-reklamer faldet til 28 pct. i 2012 fra 49 pct. i 2011.

Tomt miljøfokus

Andelen af reklamer, der fokuserer på miljø, er også steget markant fra 2011, hvor den var 17 pct. til 31 pct. i 2012. I samme periode er andelen af reklamer, der fokuserer på tidspålidelighed, faldet til 16 pct. fra 19 pct.

"Vi kan ikke med sikkerhed vide rationalet bag de valgte kampagner fra rederne. Men vi vil vove den påstand, at det øgede fokus på miljø over tidspålidelighed måske - delvist - skyldes, at miljømæssige påstande ikke let kan understøttes af saglige fakta," skriver Seaintel.

Seaintel peger på, at kun de få redere, der kan pege på undersøgelser eller hårde data for høj tidspålidelighed, kan bruge det i egen markedsføring, mens en objektiv vurdering af rederiers miljømæssige performance ikke findes.

Seaintel: Maersk Line stærkt afhængig af Asien-Europa  

SeaIntel: Ratestigninger giver kun kort pusterum inden 2013