Den danske tørlastoperatør Falcon Maritime Group ryger efter flere år i overskud ned på den forkerte side af bundlinje i et af de værste kriseår for tørlastindustrien. I 2015 får selskabet et underskud på 25,6 millioner kroner mod et overskud på 17,9 millioner kroner i 2014. Underskuddet skyldes nedskrivninger på 34 millioner kroner på rederiets skibe, ordinær afskrivning, renter og skat, oplyser Falcon tirsdag eftermiddag.

Falcon Maritime Group opererer i tørlastmarkedet inden for Handysize, og foruden Falcon Rederi er Falcon Maritime Group også moderselskab til Falcon Maritime og Falcon Navigation. Ses bort fra nedskrivninger var resultatet fra aktiviteterne i befragtning, operation og rederidrift positivt, og gruppen får et driftsresultat på 20 millioner kroner.

''Skibenes tekniske performance i 2015 har været upåklagelig og uden off-hire dage. TC aktiviteten var på linje med det forventede, så driftsmæssigt er vi tilfredse. Den ekstraordinære nedskrivning på skibenes værdier reflekterer de vanskelige markedsforhold. 2016 ser ud til også at blive et svært år for handysize bulk, men med et dygtigt team, fleksible og relativt nye skibe og uden store uafdækkede forpligtelser er selskabet godt rustet til endnu et år med lave rater," siger direktør Bo Kristensen i meddelelsen.

Falcon Maritime boostede aktiviteten i 2014  

I 2015 havde Falcon Maritime en omsætning på 362.284 kroner, et fald fra 519.119 kroner året forinden. Som konsekvens af nedskrivningen på skibene på 34 millioner kroner, har moderselskabet forhøjet selskabets egenkapital med et tilsvarende beløb, fremgår af regnskabet.

"Ledelsen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2016," lyder det.

Stærkt datterselskab trækker Falcon Maritime op

Falcon Maritime ud af underskudskarrusel