Tilstanden i tørlastmarkedet har sat Dansk Rederi A/S, også kendt under navnet Bianco Shipping, under alvorligt pres. Rederiet, som med base i Hellerup opererer en flåde på fem skibe, meddeler selv i årsregnskabet for det forskudte regnskabsår 2014/2015, som blev aflagt kort før jul, at der er usikkerhed om, hvorvidt rederiet kan fortsætte.

ShippingWatch har talt med Jan Michael Holm, adm. direktør i Dansk Rederi A/S. Han understreger en forventning om, at Dansk Rederi også eksisterer om et år fra i dag, men henviser derudover til regnskabet.

I regnskabet gør ledelsen opmærksom på, at fragtraterne for de fem skibe er på et historisk lavpunkt, og at skibene opererer med "markante driftstab".

"Ligeledes er der for nuværende ikke tilstrækkelig likviditet i de pågældende virksomheder (K/S-anparterne som ejer skibene, red.) til at afdrage på såvel ordinær som ekstraordinær gæld til kreditinstitutterne," står der i regnskabet.

Dansk Rederi har derfor brug for afdragsfrihed og finansiering af den løbende drift. Ledelsen forventer at få aftalerne i stand, men forhandlingerne var ikke afsluttet, da regnskabet blev afsluttet den 11. december 2015.

"Dog indikerer ovenstående forhold også, at der er væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl om den fortsatte drift," skriver ledelsen i regnskabet.

Jan Michael Holm vil ikke kommentere yderligere på forhandlinger med långiverer. Han fortæller dog, at to skibe er sat til salg for at "slanke flåden."

Det drejer sig om skibene Bianco Bulker på 52.200 dvt. fra 2001 og Bianco Dan på 55.600 dvt. fra 2003. Skibene er de ældste i Dansk Rederis flåde, som derudover består af Bianco Venture på 33.800 dvt fra 2004, Bianco Victoria Bulker på 32.200 dvt. fra 2012 og søsterskibet Bianco Olivia Bulker fra 2013.

Dansk Rederi kom ud af 2014/15 med et underskud på 6,7 millioner dollars mod et overskud på 200,165 dollars i 2013/14. Bruttoresultatet endte i 2014/15 på 136.082 dollars mod 192.628 millioner dollars i 2013/14.

Dansk Rederi A/S taber på indtjeningen

Dansk Rederi A/S er tilbage i sort

Drewry: Alle tog fejl i tørlast

CEO i Golden Ocean: 2016 bliver et udskilningsløb i tørlast