Norske Odfjell har to klare mål for, hvordan selskabet skal vokse i de kommende år, skriver den norske avis Finansavisen.

For det første skal rederiet drive en flåde på i alt 100 skibe. Det vil sige, at den nuværende flåde på 75 skibe skal vokse med 33 pct. Af de 75 skibe ejer Odfjell selv 35 af skibene og har afgivet en ordre på fire kemikalietankskibe.

For det andet er målet at øge indtægterne til rederiet med 10 pct. om året ifølge en vækstplan, CEO Kristian Mørch skal føre ud i livet.

"Vores markeder er udfordrende, men vi fortsætter med at styrke vores finansielle og operationelle position. Baseret på den positive udvikling lancerer vi nu vores nye strategi "Odfjell-kompasset," som skal føre selskabet ind i fremtiden," siger Kristian Mørch til Finansavisen.

"Alle vidste der var brug for handling i Odfjell"

Odfjells forretning udgøres af kemikalietankrederiet Odfjell Tankers, og kom torsdag med regnskab for 2016. Selskabet fik et nettooverskud på 100 mio. dollars i 2016 sammenlignet med et underskud året før på minus 36 mio. dollars.

Den samlede omsætning i Odfjell-gruppen faldt til 967 mio. dollars i forhold til året før, hvor den lå på 1,1 mia. dollars. Der er indtil videre tale om et foreløbigt resultat, men umiddelbart ser det ud som om, at Odfjell for alvor bryder flere års underskud, som ikke mindst skyldes de effektiviseringer, som Kristian Mørch har gennemført siden sin tiltrædelse.

Driftsresultatet (ebitda) er steget fra 190 mio. dollars i 2015 til 238 mio. sidste år. I Odfjell Tankers faldt driftsresultatet dog til 36 mio. dollars i fjerde kvartal 2016 fra 48 mio. dollars i tredje kvartal.

En del af det samlede nettoresultat skyldes frasalget af Oman-terminalen i december sidste år, der bidrog med en gevinst på 44 mio. dollars.

Odfjell lander væsentligt bedre årsresultat  

Odfjell overvejer nyt obligationslån  

Odfjell: Vi vil deltage proaktivt i konsolidering