Årets sidste kvartal sendte Golar LNG i et samlet underskud for 2015 på 197,7 millioner dollars. Det fremgår af rederiets årsrapport for 2015, som netop er offentliggjort.

Fjerde kvartal sluttede med et tab på 70,9 millioner dollars mod 39,6 millioner dollars i samme periode 2014. Også det samlede resultat for 2015 var markant ringere end det for 2014, der gav et underskud på 43,1 millioner dollars.

Imens markedet for FSRU'ere er stadigt mere attraktivt, er spotmarkedet for LNG-skibe en stadigt større kilde til bekymring og bliver ved med at give tab, skriver Golar i sit regnskab. Det er forventningen, at det ringe marked vil fortsætte ind i første kvartal af 2016, imens der skulle være mulighed for bedring, når forøgede produktionsvoluminer kan slå igennem.

Golar LNG ser styrket LNG-marked forude

LNG-marked presser Golar

Golar LNG i nyt pool-samarbejde