Ligesom den resterende del af rigmarkedet kæmper også Odfjell Drilling med faldende aktivitet i disse år, og det afspejler sig også i halvårsregnskabet fra boreselskabet.

Selvom Odfjell Drilling fortsat oplever, at bore- og olieservicemarkedet forbliver svagt, så ser selskabet alligevel tegn på "en stabilisering i markedet" og et stigende antal henvendelser.

"På grund af et betydeligt udbud af nybyggede rigge i de sidste år, specielt i UDW-markedet, er forskellen mellem udbud og efterspørgsel signifikant. Virkningen af effektiviseringsprogrammerne udført af olieselskaberne har ført til en betydelig reduktion af omkostninger i feltudvikling og produktion. Dette kombineret med en højere oliepris forventes at føre til øget aktivitet på mellemlang til lang sigt," skriver selskabet i kvartalsregnskabet.

Driftsindtægterne falder med 18 mio. dollars og lander på 165 mio. dollars i andet kvartal. Tilbagegangen skyldes ifølge selskabet faldende aktivitet inden for boring og teknologi, mens også forretningsdelen for brøndservices oplevede faldende omsætning. Til gengæld havde selskabets mobile offshoreborerigge en mindre fremgang på omsætningssiden.

Trods tilbagegangen på toplinjen går selskabet frem på nettoresultatet og lander et plus på 11 mio. dollars i andet kvartal mod 9 mio. dollars i samme periode sidste år. På driften (ebitda) er der stort set tale om status quo i forhold til sidste år, hvor driftsresultatet falder med 1 mio. dollars til et plus på 72 mio. dollars.

Odfjell Drilling uddyber i regnskabet, at selskabet har haft fokus på at reducere omkostningsniveauet over hele koncernen, og at selskabet er "velpositioneret" til at konkurrere i det nuværende marked.

Odfjell Drilling lander borekontrakt i Sydafrika

Norsk rigselskab varsler op til 400 nye job

Maersk Drilling er i "dybere samtaler" om fremtiden