De mange milliarder, som skal investeres i at udvinde olie på den norske sokkel næste år, bliver lidt færre end først antaget.

Det viser en opgørelse fra det norske Statistik sentralbyrå (SSB), skriver Dagens Næringsliv, der opgør de samlede investeringer til i alt at lande på 141,7 mia. norske kroner. Det er en anelse lavere end tidligere ventet.

Niveauet for investeringerne er det næstlaveste i ni år. Det laveste niveau var i 2010, hvor investeringerne lå på 131,8 mia. norske kroner.

Samtidig med offentliggørelsen af tallene for 2018, har statistikbureauet også lagt frem, at det forventer et bedre 2017.

"Den forsigtige opjustering for 2017, og det SSB præsenterer i tallene, er grundlag for forsigtig optimisme," siger Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, der er direktør til brancheorganisationen Norsk Olje og gass til E24.

Total ser årlige synergier på 2,5 mia. ved Maersk Oil-køb  

Statoil leder efter "milliarder af tønder" i nyt oliefund  

Den norske stat høster igen guld fra oliefelterne