Det har taget lang tid, men nu flyder olien fra oliefeltet Goliat i den norske del af Barentshavet. Det oplyser Eni Norge, et datterselskab til den italienske oliekoncern Eni.

Feltet Goliat blev opdaget af Eni Norge helt tilbage i år 2000, men det er først nu, at det er lykkedes at udvinde olie fra feltet. Boringerne har været komplicerede, oplyser Eni Norge, der peger på, at feltet er på dybt vand, har lav temperatur og lavt tryk. Oprindeligt overvejede man at lave en undervandskonstruktion for så at rørføre olien til land, men det blev siden opgivet.

I stedet består feltet nu af en flydende platform. Goliat findes 50 kilometer fra kysten, og selve udbygningen af feltet har været i gang siden 2009.

Goliat rummer estimeret 175 mio. tønder olie, hvilket giver en produktion på 100.000 tønder om dagen. Dertil kommer godt otte milliarder kubikmeter gas. I første omgang bruges gassen dog blot til at give trykstøtte ved olieboringen. Senere kan det dog komme på tale at udvinde gassen også, oplyser Eni.

Samlet vil der være produktion på Goliat i mindst 15 år, anslår Eni Norge. Feltet er desuden så stort, at det kan danne grundlag for yderligere felter i området, hvis de viser sig at være økonomisk bæredygtige.

Eni Norge ejer 65 procent af Goliat og er operatør. Statoil ejer de resterende 35 procent.

Eni Norge nedskriver oliefelt med 6,6 mia

Statoil får godkendelse til at udvikle milliardfelt

Ny olierunde viser beskeden interesse for Barentshavet