Norske Siem Offshore har justeret regnskabet for 2016, efter at offshorerederiet har registreret et tab på 60,3 mio. dollars, svarende til 419,9 mio. kr., i det brasilianske datterselskab Siem Brazil.

Det oplyser det norske rederi i en meddelelse til Oslo Børs. Her fremgår det, at Siem Offshore efter regnskabsreglerne IAS 39 tager tabet på foregående års valutasvækkelse i landet samt ophævede kontrakter på rederiets fartøjer.

Datterselskabet Siem Brazil har benyttet sig af en hedging-strategi, hvor datterselskabet har bygget skibe i Brasilien, hvor indtægter nomineret i dollars fra specifikke fartøjer og relaterede kontrakter blev matchet med gælden opgjort i dollars.

En svækket valuta i Brasilien - hvor den brasilianske real er blevet devalueret fra 2,6 real til 4 real overfor dollaren - samt at olieselskabet Petrobras har ophævet flere kontrakter for rederiets fartøjer, der indgik i strategien har dog betydet, at Siem Offshore har konkluderet, at det var usandsynligt, at den akkumulerede saldo naturligt ville vende sig igen gennem selskabets operationer.

Tabet registreres efter, at Siem Offshore præsenterede de foreløbige regnskabstal for 2016 23. februar i år. Derfor må selskabet nu revidere tallene, så nettotabet, der kan henføres til aktionærer nu lyder på et minus på 142,4 mio. dollars mod tidligere udmeldt 82,1 mio. dollars.

Siem-ejer tilbyder at købe obligationer  

Siem Offshore vil forlænge milliardlån

Siem Offshore forventer overkapacitet flere år frem