Kina var den største udenlandske køber af amerikansk olie i februar, hvilket understreger en stærk indbyrdes afhængighed på energimarkedet mellem verdens store olieforbrugere.

Det skriver Financial Times.

Udviklingen er især drevet af den amerikanske skiferolieproduktion, som har drevet fremdriften i USA's olieeksport, siden et 40-årigt forbud på eksporten blev fjernet i 2015.

Kina forventes at overhale USA og blive verdens største inden for olieraffinering om tre til fem år, men landet er dog fortsat stærkt afhængig af Saudi Arabien, Rusland og Angola til sit oliebehov.

"Mellemøsten er meget risikabel, så vi er nødt til at sprede vores investeringer og kigge på andre kontinenter. I den nære fremtid er vi stadig afhængige af Mellemøsten," vurderer Lin Boqiang, dekan for Det Kinesiske Institut for Energistudier, overfor Financial Times.

Amerikansk olie udgjorde blot 1 pct. af den samlede kinesiske olieimport på mere end 8 mio. tønder om dagen.

Udover olie eksporterer USA enorme mængder korn til Kina, hvilket har tilføjet råvarer til handelsdynamikken mellem de to lande, som i årevis har været domineret af amerikansk import af kinesiske varer.

Medie: Omstridt russer byder på Dongs olieforretning

Nordsøen er en underskudsforretning for Storbritannien

Olielande åbne for at forlænge produktionsloft