Intet mindre end 50.000 tons udtjente platforme og fundamenter skal fjernes fra Tyra-feltet under de kommende års renovering. Dermed er der tale om én af de hidtil største dekommissioneringsopgaver på de danske felter, skriver Ingeniøren

Og det er ikke mange danske virksomheder, der har prøvet kræfter med lukning og fjernelse af hele eller dele af olie- og gasplatforme.

Ifølge konklusionen fra en analyse lavet af organisationen Offshore Energy i 2015, er det tvivlsomt, om fremtidige nedtagninger og skrotninger kan ske på danske hænder alene, skriver fagbladet.

En af de virksomheder, der tidligere har ytret interesse for dekommissioneringsopgaver i Nordsøen, er Rambøll, som forklarer til Ingeniøren, at en nedtagning af Tyra vil begynde med beregninger på, hvordan nedtagning gøres mest hensigtsmæssigt.

Derefter følger selve nedrivningsprocessen, hvor først produktionen indstilles, og hovedkomponenterne adskilles offshore. Dernæst fjernes først platforme, herefter fundamenter i et eller flere løft ved hjælp af specialiserede kranfartøjer, der sætter konstruktionsdelene af på flydepramme. Til sidst sejles det hele til land, hvor konstruktionerne ophugges og enten genbruges eller bortskaffes helt.

"Hvis jeg skal give et umiddelbart estimat, kan der med de nye projekter alene i ingeniørarbejde være op mod en mio. mandetimer. Hvor meget af det, der kommer til at være i Danmark, og hvor meget i udlandet, vides ikke," siger Søren Eg Hansen, projektdirektør i Rambøll, til Ingeniøren.

Medie: Jobfest efter Nordsøaftale er rent gætværk

Olieselskaberne sprang fra Nordsø-aftale i sidste øjeblik - og fik lempeligere modregning

Nordsøaftale åbner for dobbeltjackpot til Maersk