Finansminister Kristian Jensen (V) skriver på Twitter, at en ny aftale om Nordsøen er indgået med selskaberne, der udvinder olien. Det samme skriver Erhvervsministeriet.

Ny Nordsø-aftale

DUC vil gennemføre en fuld genopbygning af Tyra-anlæggene i Nordsøen

Genopbygningen vil muliggøre udvinding af forventet 129 mio. tønder olie

Tredjepartsadgangen til infrastrukturen i den danske del af Nordsøen forbedres

Der etableres en pulje på 100 mio. kr. til grønne initiativer i relation til olie og gasindvinding

Der indføres et investeringsvindue fra 2017-2025, hvor rammebetingelserne for investering i Nordsøen midlertidigt forbedres. Dette indebærer:

  • Kulbrintefradraget hæves over en seksårig periode fra 5 pct. årligt til 6,5 pct. årligt
  • Satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hæves fra 15 til 20 pct.
  • Fradragstidspunktet for de to ovennævnte fradrag ændres, fra tidspunktet hvor investeringerne tages i brug, til betalings- tidspunktet.

 

Aftalen sikrer, at hvis oliepriserne stiger til mindst 75$ pr tønde, som staten forventer, så skal selskaberne starte med at betale skatterabatten tilbage.

Den midlertidige skatterabat medfører et mindreprovenu for staten. Dette finansieres af følgende initiativer på erhvervsområdet:

  • Indførelse af udbytte fra Vækstfonden og Eksportkredit- fonden
  • Afskaffelse af forskudsmoms- ordningen
Efter olieprisens markante fald har selskaberne bag søgt en ny aftale for at gøre udvindingen af olien og gassen i Nordsøen mere rentabel.

"Det har været afgørende for regeringen, at vi med den ny Nordsø-aftale sikrer, at vi får fornyet infrastrukturen og hentet de resterende ressourcer i Nordsøen op," skriver finansminister Kristian Jensen i en pressemeddelelse.

Under den nye aftale vil skatten, selskaberne skal betale, blive sænket de næste ni år. Stiger olieprisen til over 75 dollar per tønde, vil den skatterabat dog skulle betales tilbage.

Mens aftalen sikrer, at selskaberne vil investere i at fastholde produktion i Nordsøen, koster den staten indtægter.

"Mindreprovenuet som følge af lempelserne forventes over årene frem til 2025 at variere mellem cirka 195 millioner kroner og cirka 1215 millioner kroner," skriver Finansministeriet i en følgetekst til aftalen.

Samlet opgør Finansministeriet mindreprovenuet til fem milliarder kroner.

Det forventede hul i kassen skal finansieres via udbytter fra vækstfonde og Dansk Eksportkredit samt udfasning af en momsordning.

A.P. Møller - Mærsk, der var statens første partner i Nordsøen, er tilfreds med aftalen.

"Aftalen gør den danske del af Nordsøen til et mere konkurrencedygtigt område for olie- og gasselskaber med hensyn til investering og udvikling af nye projekter."

"En genopbygning af Tyra-feltet kan blive en katalysator for forlængelse af aktiviteterne i den danske del af Nordsøen. Genopbygningen kan sikre værdifulde indtægter til den danske stat og danske arbejdspladser," skriver driftsdirektør for Maersk Oil Martin Rune Pedersen.

Specielt det store gasfelt Tyra skal selskaberne investere kraftigt i. Installationerne er gamle og kræver derfor en større renovering.

Olien i Nordsøen udvindes gennem undergrundskonsortiet DUC. Det består af A.P. Møller - Mærsk, olieselskabet Shell, Nordsøfonden og olieselskabet Chevron.

Maersk Oil: Der skal snarest landes en nordsøaftale

Analytiker: Nordsøaftale giver kun beskeden skattegevinst

Semco ser tegn på bedring i offshoremarked i år