Det norske olieselskab Noreco overvejer at anlægge endnu en erstatningssag i forlængelse af sagen om den skadede Siri-platform i Nordsøen, som selskabet vandt ved Sø- og Handelsretten i København i december sidste år.

Dengang havde selskabet sagsøgt en række forsikringsselskaber for 513 mio. dollar, eller hvad der svarer til ca. 3,6 mia. kr. – inklusive renter –  for tabt produktion fra Siri i årene 2009-2010 som følge af revner i platformens undersøiske struktur.

Den sag vandt Noreco over en række forsikringsselskaber som bl.a. Allianz Global Corporate & Specialty og Zurich Insurance Public Limited Company, idet retten påpegede, at "Noreco fik derfor medhold i alle de rejste krav om henholdsvis udgifter til driftstab (olieproduktionstab) samt udgifter til midlertidig og permanent reparation af platformen, bortset dog fra enkelte udgiftsposter, der ikke fandtes "rimelige" og derfor kunne afvises efter policens bestemmelse om tabsopgørelse," som det hed i en meddelelse.

Nu kan det ifølge Dagens Næringsliv ende med et nyt erstatningskrav, der er i samme størrelse som sidst. Inden for nogle uger afgøres ankesagen angiveligt, og hvis den igen falder ud til Norecos side, kan der være endnu et krav undervejs for indtægter, som olieselskabet mener, det har tabt på den manglende produktion fra feltet.

"Vi har tabt Siri-platformen og alle dens forretnignsmuligheder. Når det viser sig, om forsikringsselskaberne dømmes på alle punkter, er det klart, at vi må se, om vi har krav på erstatning. Det er i størrelsesorden 500 millioner dollars," siger direktør Riulf Rustad i Noreco til avisen.

Det beløb er sammensat af 200 mio. dollars, som selskabet angiveligt har betalt til sine partnere, og 300 mio. dollars, fordi Noreco måtte sælge sin andel i Siri i 2011 for 13 mio. dollars.

Noreco vinder millardsag om Siri-erstatning

Nu starter Norecos milliardopgør mod forsikringselskaber i Danmark

13 olieselskaber må lede efter olie i det nordlige Norge