ShippingWatch

"DIS får os til at hade skattelettelser"

Det er hverken samfundsnyttigt eller retfærdigt, at skattenedsættelser skal forringe økonomien for søfolk på DIS-skibe, og det i stedet er rederierne, der scorer deres søfolks skattenedsættelse.

For tiden debatteres det på ShippingWatch, hvorvidt rederierne skal have lov til også at få Nordsøens serviceskibe ind i DIS-ordningen, så rederierne også i dén sektor kan nøjes med at betale deres søfarende den meget mindre nettoløn.

Både rederierne og de søfarendes repræsentanter har argumenteret for dette, men dog med forskellige argumenter. Rederiernes argumenter går på noget med flere penge i deres kasser, de søfarendes argumenter går på danske arbejdspladser og altså på det samfundsnyttige i DIS.

Set fra en tredje position

Mine børns far er sømand. Det har han været hele deres liv, så de har lidt under mange afsavn. Jeg har na­turligvis gjort alt, hvad jeg kunne, for at kompenserer for en fraværende far og har dagligdagen har udført alt det, vi havde været to om, hvis min mand var kommet hjem fra arbejde hver dag og var hjemme i weekenderne. Jeg har haft så meget lønnet arbejde, jeg kunne nå - og få. Meget af det løse ansæt­telser, time for time, som ikke gav mulighed for arbejdsløshedsdagpenge, nævneværdig pensionsopsparing eller indbetaling til efterløn.

”Den Store Helhedsplan” reducerer vores indtægter og rådighedsbeløb yderligere

Nu er regeringen så kommet med ”Den Store Helhedsplan 2025”. Med skattelettelser til høj og lav, hvis de er i arbejde. Dét er min mand, men han er ansat i et rederi, som af den danske stat har fået lov til at be­holde de penge, som min mand skulle have betalt i skat, hvis han havde arbejdet i land. Dette sker som følge af den såkaldte DIS-ordning.

Den naturlige følge af DIS-ordningen er også, at når staten nedsætter skatten, så skal rederiet beholde færre af de penge, min mand skulle have betalt i SKAT og altså til samfundet, hvis han havde arbejdet i land. Og udbetale skattenedsættelsen til min mand og hans kolleger, så han og kollegerne kunne få den samme glæde af skattelettelser, som folk, der arbejder i land og får lov til at betale deres skat til fællesskabet.

Rederierne nægter at udbetale vores skattelettelser til os, men beholder dem selv

Men rederiet har nu i mange år nægtet at udbetale vores skattelettelser til os! Så vi har i alle de år ikke fået glæde af de skattelettelser, som andre folk har fået. Skattelettelser, der i høj grad er finansieret af flere og højere afgifter og reduktion af skattefradrag. Begge dele har min mand ”haft glæde af”, og han har både betalt alle de øgede afgifter og fået reduceret sine fradrag, men han har ikke - som folk der arbejder i land - fået mere udbetalt. Tværtimod imod er hans skattelettelse blevet holdt tilbage i rederiets kasse!

Så vores indtægt og rådighedsbeløb er – alt andet lige - fortløbende blevet reduceret. Og ”Den Store Helhedsplan” vil - bl.a. på grund af sine skattelettelser og reduktion af rentefradrag - reducere vores indtægt og rådighedsbeløb yderligere.

Skal der være DIS, så lad der være DIS -på en ordentlig måde

Set fra en samfundsborgers og sømandskones vinkel, så er det da fint, at flere skibe i DIS kan bevare nogle danske arbejdspladser, for rederierne reducerer jo hele tiden antallet af danskere på deres skibe. Men, det er altså hverken samfundsnyttigt eller retfærdigt, at skattenedsættelser skal forringe økonomien for søfolk på DIS-skibe. Og at det i stedet er rederierne, der scorer deres søfolks skattenedsættelse.

Hvis rederier ikke kan få det til at løbe rundt, så må de forhandle med regeringen om at få flere, andre og højere tilskud. Rederiernes generelle tilskud fra staten er de søfarende uvedkommende!

 

 

Forsiden lige nu

Bagmandspolitiet kalder sagen mod Monjasa "usædvanlig"

SØIK erkender, at politiet kunne have fået en uafhængig vurdering af en afgørende brændstofsrapport i sagen mod Monjasa og Jan Jacobsen, der mandag blev frifundet. Det siger vicestatsadvokaten til ShippingWatch, hvor han kalder sagen "usædvanlig".

"Shippingindustrien kan være fuldstændig ændret om fem til ti år"

I løbet af det næste årti kan shippingindustrien komme til at se fuldstændig anderledes ud, skriver Danmarks Skibskredit i ny rapport. Rederierne har fået øjnene op for risikoen for mindre efterspørgselsvækst i fremtiden, siger analysechef Christopher Rex til ShippingWatch.

Advokathus må træde ud af OW-sagen

Advokathuset Bruun & Hjejle udtræder af sagen mod den tidligere daglige ledelse i OW Bunker pga. inhabilitet ifølge dagbladet Børsen. ATP bekræfter oplysningerne over for ShippingWatch.

Seneste Meninger

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere