Selvom den samlede godsomsætning faldt i 2016, så er bundlinjen gået frem for Associated Danish Ports (ADP), der ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra ADP, hvor et resultat på 21,8 mio. kr. betegnes som "meget tilfredsstillende" i et år, der ifølge selskabet var præget af udfordringer og forandringer. Her fremhæves branden på Fredericia Havn i februar sidste år, som påvirkede aktiviteterne på havnen.

Det tilsvarende overskud for koncernen lød i 2015 på 13,2 mio. kr.

Den samlede godsomsætning for havnene faldt med ca. 1 ton til 8,5 mio. ton, og faldet skyldes ifølge ADP et hurtigere fald i udskibningen af råolie på Frederica Havn, end hvad der var forventet.

"Derudover blev udskibning af korn udskudt fra efterår 2016 til forventet forår 2017, og containeromsætningen faldt med ca. 4 pct. Nyborg Havn havde en øget godsomsætning på ca. 6 pct., der hovedsageligt knytter sig til flydende bulk," fremgår det af meddelelsen.

ADP i gang med projekter, som omfatter en arealudviklingsplan af Fredericia Havn samt et transport et transport- og logistikcenter i Taulov, hvor man har lagt en trecifret mio-investering.

"Vi fokuserede i løbet af 2016 i høj grad på den fremadrettede udvikling af vores virksomhed og på den innovationsproces, vi nu står midt i," udtaler ADP's CEO Nils Skeby i meddelelsen.

Aarhus Havn vil hente vækst hos konkurrenterne  

Danske havnebyer får over en million skibsturister i år

Oprydning på Fredericia Havn koster knap 100 millioner